EPA-Logo-New-Full-Colour Recognised by Sport England as the Governing Body for Pool in England Sport-England-Badge

England Trials - 2016

ENGLAND TEAM TRIALS
Senior Trials 2016
3 March 2016
Vauxhall Holiday Park - Great Yarmouth

Round 1

1 Keith Rigler (Region 6) 3 v 1 Robert Harmston (Region 8)
2 Nigel Dexter (Retrialists) 3 v 2 Neil Saunders (Region 3)
3 Jimmy Dawson (Region 1) 0 v 3 Harry Roberts (Region 2)
4 Glen Tingley (Region 7) 3 v 1 Christopher Scott (Region 8)
5 Phillip Ledgerton (Region 4) 3 v 1 Michael Meares (Region 6)
6 Robert Love (Region 5) 1 v 3 Dean Booth (Region 8)
7 Alfie Powley (Region 1) 0 v 3 Nick Burton (Retrialists)
8 David Thraxton (Region 4) 3 v 1 Walter Kent (Region 8)
9 Shaun Eaton Lees (Region 3) 3 v 0 Paul Parsons (Region 5)
10 Ian Turner (Retrialists) 2 v 3 Gordon Fyvie (Region 4)
11 Steve Prince (Region 3) 1 v 3 Gary Hilton (Region 7)
12 John Pattison (Region 7) 2 v 3 Malcolm Marriott (Region 8)
13 Yuk San Lee (Region 2) 3 v 0 Steve Adams (Retrialists)
14 Roger Hunt (Region 5) 3 v 1 Chris Bowers (Region 3)
15 Mark Jones (Region 3) 3 v 2 Pat O'Mahoney (Region 2)
16 Olly Brooks (Region 8) 0 v 3 Tony Carr (Region 4)
17 Rob Taskis (Region 6) 0 v 3 Nigel Olding (Retrialists)
18 Paul Taylor (Retrialists) 3 v 1 Bill Rigby (Region 8)
19 Dave Elliott (Region 6) 0 v 3 Keith Singleton (Region 2)
20 Peter Golding (Region 7) 3 v 1 Shane Robinson (Retrialists)
21 Danny Brooks (Region 4) 2 v 3 Adrian Williams (Region 5)
22 Martin Kirby (Region 5) 3 v 0 David Herbert (Region 4)
23 Tony Kay (Region 1) 1 v 3 Andy Shaw (Region 7)
24 Steve Weatherby (Region 2) 3 v 1 Tim Cooper (Region 6)
25 Paul Ward (Region 3) 3 v 1 Shane Chessel (Region 6)
26 David Shand (Retrialists) 3 v 1 Michael Ferguson (Region 7)
27 Dave Howes (Region 6) 0 v 3 Paul Stabler (Region 1)
28 Glen Jackson (Region 7) 1 v 3 Keith Range (Region 2)
29 Scott Cheal (Region 4) 3 v 0 Steven Mowat (Region 3)
30 John O'Shea (Region 5) 1 v 3 Ian Grant (Retrialists)
31 Davey Robson (Region 1) 1 v 3 Garry Humphries (Region 4)
32 Rob Benson (Region 2) 2 v 3 Mark Zatonski (Region 5)
 

Round 2

Won 1

1 Keith Rigler (Region 6) 2 v 3 Harry Roberts (Region 2)
2 Nigel Dexter (Retrialists) 1 v 3 Glen Tingley (Region 7)
3 Phillip Ledgerton (Region 4) 1 v 3 Nick Burton (Retrialists)
4 Dean Booth (Region 8) 3 v 1 David Thraxton (Region 4)
5 Shaun Eaton Lees (Region 3) 3 v 0 Gary Hilton (Region 7)
6 Gordon Fyvie (Region 4) 1 v 3 Malcolm Marriott (Region 8)
7 Yuk San Lee (Region 2) 3 v 1 Mark Jones (Region 3)
8 Roger Hunt (Region 5) 3 v 1 Tony Carr (Region 4)
9 Nigel Olding (Retrialists) 3 v 0 Keith Singleton (Region 2)
10 Paul Taylor (Retrialists) 0 v 3 Peter Golding (Region 7)
11 Adrian Williams (Region 5) 0 v 3 Andy Shaw (Region 7)
12 Martin Kirby (Region 5) 3 v 2 Steve Weatherby (Region 2)
13 Paul Ward (Region 3) 2 v 3 Paul Stabler (Region 1)
14 David Shand (Retrialists) 2 v 3 Keith Range (Region 2)
15 Scott Cheal (Region 4) 2 v 3 Garry Humphries (Region 4)
16 Ian Grant (Retrialists) 3 v 2 Mark Zatonski (Region 5)
 

Lost 1

17 Robert Harmston (Region 8) 3 v 1 Jimmy Dawson (Region 1)
18 Neil Saunders (Region 3) 0 v 3 Christopher Scott (Region 8)
19 Michael Meares (Region 6) 0 v 3 Alfie Powley (Region 1)
20 Robert Love (Region 5) 2 v 3 Walter Kent (Region 8)
21 Paul Parsons (Region 5) 1 v 3 Steve Prince (Region 3)
22 Ian Turner (Retrialists) 3 v 1 John Pattison (Region 7)
23 Steve Adams (Retrialists) 2 v 3 Pat O'Mahoney (Region 2)
24 Chris Bowers (Region 3) 3 v 1 Olly Brooks (Region 8)
25 Rob Taskis (Region 6) 3 v 1 Dave Elliott (Region 6)
26 Bill Rigby (Region 8) 0 v 3 Shane Robinson (Retrialists)
27 Danny Brooks (Region 4) 2 v 3 Tony Kay (Region 1)
28 David Herbert (Region 4) 2 v 3 Tim Cooper (Region 6)
29 Shane Chessel (Region 6) 2 v 3 Dave Howes (Region 6)
30 Michael Ferguson (Region 7) 3 v 2 Glen Jackson (Region 7)
31 Steven Mowat (Region 3) 3 v 2 Davey Robson (Region 1)
32 John O'Shea (Region 5) 1 v 3 Rob Benson (Region 2)
 

Round 3

Won 2

1 Harry Roberts (Region 2) 3 v 2 Nick Burton (Retrialists)
2 Glen Tingley (Region 7) 0 v 3 Dean Booth (Region 8)
3 Shaun Eaton Lees (Region 3) 2 v 3 Yuk San Lee (Region 2)
4 Malcolm Marriott (Region 8) 3 v 2 Roger Hunt (Region 5)
5 Nigel Olding (Retrialists) 1 v 3 Andy Shaw (Region 7)
6 Peter Golding (Region 7) 1 v 3 Martin Kirby (Region 5)
7 Paul Stabler (Region 1) 2 v 3 Garry Humphries (Region 4)
8 Keith Range (Region 2) 3 v 2 Ian Grant (Retrialists)
 

Lost 2

1 Jimmy Dawson (Region 1) 2 v 3 Michael Meares (Region 6)
2 Neil Saunders (Region 3) 3 v 0 Robert Love (Region 5)
3 Paul Parsons (Region 5) 2 v 3 Steve Adams (Retrialists)
4 John Pattison (Region 7) 3 v 2 Olly Brooks (Region 8)
5 Dave Elliott (Region 6) 1 v 3 Danny Brooks (Region 4)
6 Bill Rigby (Region 8) 3 v 0 David Herbert (Region 4)
7 Shane Chessel (Region 6) 3 v 2 Davey Robson (Region 1)
8 Glen Jackson (Region 7) 1 v 3 John O'Shea (Region 5)
 

Won 1 Lost 1

1 Keith Rigler (Region 6) 3 v 2 Rob Taskis (Region 6)
2 Nigel Dexter (Retrialists) 0 v 3 Shane Robinson (Retrialists)
3 Phillip Ledgerton (Region 4) 2 v 3 Tony Kay (Region 1)
4 David Thraxton (Region 4) 1 v 3 Tim Cooper (Region 6)
5 Gary Hilton (Region 7) 3 v 1 Dave Howes (Region 6)
6 Gordon Fyvie (Region 4) 3 v 2 Michael Ferguson (Region 7)
7 Mark Jones (Region 3) 1 v 3 Steven Mowat (Region 3)
8 Tony Carr (Region 4) 3 v 2 Rob Benson (Region 2)
9 Keith Singleton (Region 2) 2 v 3 Robert Harmston (Region 8)
10 Paul Taylor (Retrialists) 2 v 3 Christopher Scott (Region 8)
11 Adrian Williams (Region 5) 0 v 3 Alfie Powley (Region 1)
12 Steve Weatherby (Region 2) 3 v 1 Walter Kent (Region 8)
13 Paul Ward (Region 3) 2 v 3 Steve Prince (Region 3)
14 David Shand (Retrialists) 3 v 1 Ian Turner (Retrialists)
15 Scott Cheal (Region 4) 0 v 3 Pat O'Mahoney (Region 2)
16 Mark Zatonski (Region 5) 1 v 3 Chris Bowers (Region 3)
 

Round 4

Won 3

1 Harry Roberts (Region 2) 0 v 3 Yuk San Lee (Region 2)
2 Dean Booth (Region 8) 3 v 2 Malcolm Marriott (Region 8)
3 Andy Shaw (Region 7) 3 v 2 Garry Humphries (Region 4)
4 Martin Kirby (Region 5) 2 v 3 Keith Range (Region 2)
 

Won 2 Lost 1

1 Nick Burton (Retrialists) 3 v 1 Gordon Fyvie (Region 4)
2 Shaun Eaton Lees (Region 3) 3 v 1 Tony Carr (Region 4)
3 Nigel Olding (Retrialists) 3 v 2 Christopher Scott (Region 8)
4 Paul Stabler (Region 1) 3 v 0 Steve Weatherby (Region 2)
5 Keith Rigler (Region 6) 1 v 3 David Shand (Retrialists)
6 Tony Kay (Region 1) 3 v 2 Chris Bowers (Region 3)
7 Gary Hilton (Region 7) 1 v 3 Glen Tingley (Region 7)
8 Steven Mowat (Region 3) 2 v 3 Roger Hunt (Region 5)
9 Robert Harmston (Region 8) 3 v 2 Peter Golding (Region 7)
10 Alfie Powley (Region 1) 3 v 0 Ian Grant (Retrialists)
11 Steve Prince (Region 3) 3 v 2 Shane Robinson (Retrialists)
12 Pat O'Mahoney (Region 2) 3 v 0 Tim Cooper (Region 6)
 

Won 1 Lost 2

1 Michael Meares (Region 6) 1 v 3 Michael Ferguson (Region 7)
2 Steve Adams (Retrialists) 2 v 3 Rob Benson (Region 2)
3 Danny Brooks (Region 4) 3 v 1 Paul Taylor (Retrialists)
4 Shane Chessel (Region 6) 2 v 3 Walter Kent (Region 8)
5 Rob Taskis (Region 6) 1 v 3 Ian Turner (Retrialists)
6 Phillip Ledgerton (Region 4) 3 v 1 Mark Zatonski (Region 5)
7 Dave Howes (Region 6) 2 v 3 Neil Saunders (Region 3)
8 Mark Jones (Region 3) 2 v 3 John Pattison (Region 7)
9 Keith Singleton (Region 2) 0 v 3 Bill Rigby (Region 8)
10 Adrian Williams (Region 5) 1 v 3 John O'Shea (Region 5)
11 Paul Ward (Region 3) 3 v 1 Nigel Dexter (Retrialists)
12 Scott Cheal (Region 4) 1 v 3 David Thraxton (Region 4)
 

Round 5

Won 4

1 Yuk San Lee (Region 2) 3 v 1 Andy Shaw (Region 7)
2 Dean Booth (Region 8) 3 v 0 Keith Range (Region 2)
 

Won 3 Lost 1

1 Harry Roberts (Region 2) 1 v 3 Garry Humphries (Region 4)
2 Malcolm Marriott (Region 8) 2 v 3 Pat O'Mahoney (Region 2)
3 Nick Burton (Retrialists) 3 v 2 Martin Kirby (Region 5)
4 Shaun Eaton Lees (Region 3) 1 v 3 Nigel Olding (Retrialists)
5 David Shand (Retrialists) 3 v 0 Paul Stabler (Region 1)
6 Tony Kay (Region 1) 3 v 0 Glen Tingley (Region 7)
7 Robert Harmston (Region 8) 3 v 1 Roger Hunt (Region 5)
8 Alfie Powley (Region 1) 3 v 2 Steve Prince (Region 3)
 

Won 2 Lost 2

1 Gordon Fyvie (Region 4) 3 v 2 Walter Kent (Region 8)
2 Christopher Scott (Region 8) 2 v 3 John Pattison (Region 7)
3 Keith Rigler (Region 6) 3 v 2 Phillip Ledgerton (Region 4)
4 Gary Hilton (Region 7) 3 v 2 John O'Shea (Region 5)
5 Peter Golding (Region 7) 3 v 2 Tony Carr (Region 4)
6 Shane Robinson (Retrialists) 2 v 3 David Thraxton (Region 4)
7 Michael Ferguson (Region 7) 3 v 1 Steve Weatherby (Region 2)
8 Danny Brooks (Region 4) 2 v 3 Steven Mowat (Region 3)
9 Ian Turner (Retrialists) 0 v 3 Ian Grant (Retrialists)
10 Neil Saunders (Region 3) 0 v 3 Chris Bowers (Region 3)
11 Bill Rigby (Region 8) 3 v 2 Tim Cooper (Region 6)
12 Paul Ward (Region 3) 1 v 3 Rob Benson (Region 2)
 

Round 6

Won 5

1 Yuk San Lee (Region 2) 3 v 2 Dean Booth (Region 8)
 

Won 4 Lost 1

1 Andy Shaw (Region 7) 3 v 2 Alfie Powley (Region 1)
2 Garry Humphries (Region 4) 1 v 3 Keith Range (Region 2)
3 Nick Burton (Retrialists) 2 v 3 Tony Kay (Region 1)
4 Robert Harmston (Region 8) 1 v 3 Nigel Olding (Retrialists)
5 David Shand (Retrialists) 0 v 3 Pat O'Mahoney (Region 2)
 

Won 3 Lost 2

1 Harry Roberts (Region 2) 3 v 2 Gary Hilton (Region 7)
2 Martin Kirby (Region 5) 3 v 1 Chris Bowers (Region 3)
3 Paul Stabler (Region 1) 3 v 1 Steven Mowat (Region 3)
4 Roger Hunt (Region 5) 1 v 3 Shaun Eaton Lees (Region 3)
5 Gordon Fyvie (Region 4) 3 v 2 Rob Benson (Region 2)
6 Keith Rigler (Region 6) 2 v 3 Malcolm Marriott (Region 8)
7 Peter Golding (Region 7) 2 v 3 David Thraxton (Region 4)
8 Michael Ferguson (Region 7) 1 v 3 Glen Tingley (Region 7)
9 Ian Grant (Retrialists) 2 v 3 Steve Prince (Region 3)
10 Bill Rigby (Region 8) 3 v 1 John Pattison (Region 7)
 

Round 7

Won 5 Lost 1

1 Dean Booth (Region 8) 0 v 3 Tony Kay (Region 1)
2 Pat O'Mahoney (Region 2) 1 v 3 Andy Shaw (Region 7)
3 Nigel Olding (Retrialists) 3 v 2 Keith Range (Region 2)
 

Won 4 Lost 2

15 players go into round robin stage, five groups of three
Player P W F A Pts
1 Nick Burton 2 2 6 2 2
2 Garry Humphries 2 0 1 6 0
3 Robert Harmston 2 1 4 3 1
Player P W F A Pts
1 David Shand 2 0 2 6 0
2 Martin Kirby 2 2 6 4 2
3 Alfie Powley 2 1 5 3 1
Player P W F A Pts
1 Harry Roberts 2 1 5 4 1
2 Paul Stabler 2 1 4 5 1
3 Gordon Fyvie 2 1 4 4 1
Player P W F A Pts
1 Steve Prince 2 0 3 6 0
2 Malcolm Marriott 2 1 4 4 1
3 David Thraxton 2 2 6 3 2
Player P W F A Pts
1 Glen Tingley 2 1 5 3 1
2 Shaun Eaton Lees 2 1 5 5 1
3 Bill Rigby 2 1 3 5 1
 

Final Play-Offs

Play-Off (Won 5 Lost 2 and Five Winners Round Robin)

1 Nick Burton (Retrialists) 3 v 2 Glen Tingley (Region 7)
2 Pat O'Mahoney (Region 2) 3 v 1 Dean Booth (Region 8)
3 Martin Kirby (Region 5) 1 v 3 Harry Roberts (Region 2)
4 David Thraxton (Region 4) 3 v 2 Keith Range (Region 2)
 

Qualified

1 Yuk San Lee (Region 2)
2 Tony Kay (Region 1)
3 Andy Shaw (Region 7)
4 Nigel Olding (Retrialists)
5 Nick Burton (Retrialists)
6 Pat O'Mahoney (Region 2)
7 Harry Roberts (Region 2)
8 David Thraxton (Region 4)
 

 

Badger Sportswear
Rays Cues and Cases
Universities Pool Council
Pontins
Strachan Superfine Gold
Clic Sargent
Blackball Tables
Racker Triangles
EPA Pool Tour
EPRA
WEPF
Advertise Here
Euro 8 Ball