EPA-Logo-New-Full-Colour Recognised by Sport England as the Governing Body for Pool in England Sport-England-Badge

England Trials - 2012

ENGLAND TEAM TRIALS
Senior's Trials 2012
11 May 2012

Round 1

1 Paul Ward (Region 3) 1 v 3 Graham Wakefield (Region 8)
2 Phil Williams (Retrialists) 3 v 2 Tony Guy (Region 8)
3 Keith Brewer (Region 6) 3 v 1 Martin Groves (Region 5)
4 Tony Bowles (Region 7) 2 v 3 Tommy Farrelly (Region 8)
5 Steve Adams (Region 4) 3 v 1 Martin Randall (Region 8)
6 Steve Bishop (Region 5) 1 v 3 Herbie Roland (Region 3)
7 Jan Barrett (Region 1) 0 v 3 Kevin Genner (Region 3)
8 Phil Crompton (Region 2) 0 v 3 Trevor Anderson (Region 8)
9 George Bradbury (Region 3) 1 v 3 Barry Hinde (Region 5)
10 Bob Love (Retrialists) 1 v 3 Tony Carr (Region 4)
11 Mark Bradburn (Region 2) 3 v 2 Les Boddy (Region 7)
12 Paul Cox (Region 7) 3 v 0 Jerry Brown (Region 8)
13 Malcolm Brooks (Region 4) 1 v 3 Alistair Bailie (Region 8)
14 Barry Hall (Region 5) 3 v 0 Paul Taylor (Region 3)
15 Glenn Potter (Region 8) 3 v 0 Margaret McMillan (Region 2)
16 Steve Crane (Region 2) 3 v 0 Tony Chisholm (Region 1)
17 Steve Smith (Region 3) 3 v 0 Russell Blinco (Retrialists)
18 Dave Kerrigan (Region 2) 3 v 2 Lyn Davies (Region 3)
19 Tilly Palumbo (Region 6) 3 v 0 Christine Armitage (Region 2)
20 Peter Golding (Region 7) 0 v 3 Michael Pine (Region 2)
21 Keith Peck (Region 4) 1 v 3 Kenny Riddell (Region 5)
22 Chris Willoughby (Region 5) 3 v 1 John Goodyear (Region 4)
23 Helen Ashton (Region 1) 1 v 3 Anne Taylor (Region 7)
24 Stephen Brewis (Region 2) 2 v 3 Brian Robinson (Region 8)
25 Adrian Gomm (Region 3) 3 v 0 Ruth Theobold (Region 6)
26 Shane Robinson (Retrialists) 3 v 0 Andy Redsull (Region 7)
27 Stephen Quinnell (Region 3) 3 v 1 Paul White (Region 2)
28 Clive Halliwell (Region 7) 0 v 3 Peter Maskery (Region 2)
29 Julian Adams (Region 4) 3 v 0 Ian Whitelaw (Region 3)
30 John Sumpter (Region 5) 1 v 3 Malcolm Marriott (Retrialists)
31 Alfie Powley (Region 1) 1 v 3 Garry Sherwood (Region 8)
32 David Watts (Region 2) 2 v 3 Tom Barnaville (Region 5)
 

Round 2

Won 1

1 Graham Wakefield (Region 8) 1 v 3 Keith Brewer (Region 6)
2 Phil Williams (Retrialists) 3 v 0 Tommy Farrelly (Region 8)
3 Steve Adams (Region 4) 3 v 0 Kevin Genner (Region 3)
4 Herbie Roland (Region 3) 3 v 0 Trevor Anderson (Region 8)
5 Barry Hinde (Region 5) 3 v 1 Mark Bradburn (Region 2)
6 Tony Carr (Region 4) 3 v 2 Paul Cox (Region 7)
7 Alistair Bailie (Region 8) 3 v 0 Glenn Potter (Region 8)
8 Barry Hall (Region 5) 3 v 0 Steve Crane (Region 2)
9 Steve Smith (Region 3) 3 v 1 Tilly Palumbo (Region 6)
10 Dave Kerrigan (Region 2) 3 v 2 Michael Pine (Region 2)
11 Kenny Riddell (Region 5) 3 v 1 Anne Taylor (Region 7)
12 Chris Willoughby (Region 5) 0 v 3 Brian Robinson (Region 8)
13 Adrian Gomm (Region 3) 1 v 3 Stephen Quinnell (Region 3)
14 Shane Robinson (Retrialists) 3 v 1 Peter Maskery (Region 2)
15 Julian Adams (Region 4) 2 v 3 Garry Sherwood (Region 8)
16 Malcolm Marriott (Retrialists) 3 v 2 Tom Barnaville (Region 5)
 

Lost 1

17 Paul Ward (Region 3) 3 v 2 Martin Groves (Region 5)
18 Tony Guy (Region 8) 1 v 3 Tony Bowles (Region 7)
19 Martin Randall (Region 8) 3 v 0 Jan Barrett (Region 1)
20 Steve Bishop (Region 5) 2 v 3 Phil Crompton (Region 2)
21 George Bradbury (Region 3) 2 v 3 Les Boddy (Region 7)
22 Bob Love (Retrialists) 0 v 3 Jerry Brown (Region 8)
23 Malcolm Brooks (Region 4) 3 v 0 Margaret McMillan (Region 2)
24 Paul Taylor (Region 3) 3 v 2 Tony Chisholm (Region 1)
25 Russell Blinco (Retrialists) 3 v 1 Christine Armitage (Region 2)
26 Lyn Davies (Region 3) 1 v 3 Peter Golding (Region 7)
27 Keith Peck (Region 4) 3 v 2 Helen Ashton (Region 1)
28 John Goodyear (Region 4) 2 v 3 Stephen Brewis (Region 2)
29 Ruth Theobold (Region 6) 2 v 3 Paul White (Region 2)
30 Andy Redsull (Region 7) 3 v 1 Clive Halliwell (Region 7)
31 Ian Whitelaw (Region 3) 0 v 3 Alfie Powley (Region 1)
32 John Sumpter (Region 5) 3 v 0 David Watts (Region 2)
 

Round 3

Won 2

1 Keith Brewer (Region 6) 3 v 1 Steve Adams (Region 4)
2 Phil Williams (Retrialists) 3 v 1 Herbie Roland (Region 3)
3 Barry Hinde (Region 5) 0 v 3 Alistair Bailie (Region 8)
4 Tony Carr (Region 4) 1 v 3 Barry Hall (Region 5)
5 Steve Smith (Region 3) 2 v 3 Kenny Riddell (Region 5)
6 Dave Kerrigan (Region 2) 0 v 3 Brian Robinson (Region 8)
7 Stephen Quinnell (Region 3) 1 v 3 Garry Sherwood (Region 8)
8 Shane Robinson (Retrialists) 3 v 0 Malcolm Marriott (Retrialists)
 

Lost 2

1 Martin Groves (Region 5) 3 v 1 Jan Barrett (Region 1)
2 Tony Guy (Region 8) 3 v 0 Steve Bishop (Region 5)
3 George Bradbury (Region 3) 3 v 1 Margaret McMillan (Region 2)
4 Bob Love (Retrialists) 1 v 3 Tony Chisholm (Region 1)
5 Christine Armitage (Region 2) 3 v 1 Helen Ashton (Region 1)
6 Lyn Davies (Region 3) 3 v 1 John Goodyear (Region 4)
7 Ruth Theobold (Region 6) 2 v 3 Ian Whitelaw (Region 3)
8 Clive Halliwell (Region 7) 2 v 3 David Watts (Region 2)
 

Won 1 Lost 1

1 Graham Wakefield (Region 8) 2 v 3 Russell Blinco (Retrialists)
2 Tommy Farrelly (Region 8) 0 v 3 Peter Golding (Region 7)
3 Kevin Genner (Region 3) 3 v 2 Keith Peck (Region 4)
4 Trevor Anderson (Region 8) 0 v 3 Stephen Brewis (Region 2)
5 Mark Bradburn (Region 2) 2 v 3 Paul White (Region 2)
6 Paul Cox (Region 7) 0 v 3 Andy Redsull (Region 7)
7 Glenn Potter (Region 8) 1 v 3 Alfie Powley (Region 1)
8 Steve Crane (Region 2) 3 v 1 John Sumpter (Region 5)
9 Tilly Palumbo (Region 6) 1 v 3 Paul Ward (Region 3)
10 Michael Pine (Region 2) 3 v 2 Tony Bowles (Region 7)
11 Anne Taylor (Region 7) 0 v 3 Martin Randall (Region 8)
12 Chris Willoughby (Region 5) 0 v 3 Phil Crompton (Region 2)
13 Adrian Gomm (Region 3) 2 v 3 Les Boddy (Region 7)
14 Peter Maskery (Region 2) 1 v 3 Jerry Brown (Region 8)
15 Julian Adams (Region 4) 0 v 3 Malcolm Brooks (Region 4)
16 Tom Barnaville (Region 5) 3 v 0 Paul Taylor (Region 3)
 

Round 4

Won 3

1 Keith Brewer (Region 6) 3 v 1 Alistair Bailie (Region 8)
2 Phil Williams (Retrialists) 1 v 3 Barry Hall (Region 5)
3 Kenny Riddell (Region 5) 2 v 3 Garry Sherwood (Region 8)
4 Brian Robinson (Region 8) 0 v 3 Shane Robinson (Retrialists)
 

Won 2 Lost 1

1 Steve Adams (Region 4) 0 v 3 Andy Redsull (Region 7)
2 Barry Hinde (Region 5) 1 v 3 Steve Crane (Region 2)
3 Steve Smith (Region 3) 3 v 0 Michael Pine (Region 2)
4 Stephen Quinnell (Region 3) 3 v 1 Phil Crompton (Region 2)
5 Russell Blinco (Retrialists) 2 v 3 Jerry Brown (Region 8)
6 Kevin Genner (Region 3) 2 v 3 Tom Barnaville (Region 5)
7 Paul White (Region 2) 3 v 0 Herbie Roland (Region 3)
8 Alfie Powley (Region 1) 3 v 2 Tony Carr (Region 4)
9 Paul Ward (Region 3) 3 v 1 Dave Kerrigan (Region 2)
10 Martin Randall (Region 8) 3 v 0 Malcolm Marriott (Retrialists)
11 Les Boddy (Region 7) 0 v 3 Peter Golding (Region 7)
12 Malcolm Brooks (Region 4) 0 v 3 Stephen Brewis (Region 2)
 

Won 1 Lost 2

1 Martin Groves (Region 5) 2 v 3 Paul Cox (Region 7)
2 George Bradbury (Region 3) 3 v 1 John Sumpter (Region 5)
3 Christine Armitage (Region 2) 2 v 3 Tony Bowles (Region 7)
4 Ian Whitelaw (Region 3) 2 v 3 Chris Willoughby (Region 5)
5 Graham Wakefield (Region 8) 2 v 3 Peter Maskery (Region 2)
6 Keith Peck (Region 4) 3 v 0 Paul Taylor (Region 3)
7 Mark Bradburn (Region 2) 3 v 1 Tony Guy (Region 8)
8 Glenn Potter (Region 8) 3 v 2 Tony Chisholm (Region 1)
9 Tilly Palumbo (Region 6) 0 v 3 Lyn Davies (Region 3)
10 Anne Taylor (Region 7) 3 v 1 David Watts (Region 2)
11 Adrian Gomm (Region 3) 2 v 3 Tommy Farrelly (Region 8)
12 Julian Adams (Region 4) 3 v 2 Trevor Anderson (Region 8)
 

Round 5

Won 4

1 Keith Brewer (Region 6) 3 v 1 Garry Sherwood (Region 8)
2 Barry Hall (Region 5) 3 v 2 Shane Robinson (Retrialists)
 

Won 3 Lost 1

1 Alistair Bailie (Region 8) 3 v 1 Kenny Riddell (Region 5)
2 Phil Williams (Retrialists) 3 v 2 Stephen Brewis (Region 2)
3 Andy Redsull (Region 7) 0 v 3 Brian Robinson (Region 8)
4 Steve Crane (Region 2) 3 v 1 Steve Smith (Region 3)
5 Jerry Brown (Region 8) 1 v 3 Stephen Quinnell (Region 3)
6 Tom Barnaville (Region 5) 1 v 3 Paul White (Region 2)
7 Paul Ward (Region 3) 1 v 3 Alfie Powley (Region 1)
8 Martin Randall (Region 8) 0 v 3 Peter Golding (Region 7)
 

Won 2 Lost 2

1 Steve Adams (Region 4) 3 v 1 Chris Willoughby (Region 5)
2 Michael Pine (Region 2) 3 v 1 Glenn Potter (Region 8)
3 Russell Blinco (Retrialists) 3 v 0 Keith Peck (Region 4)
4 Herbie Roland (Region 3) 3 v 0 Anne Taylor (Region 7)
5 Dave Kerrigan (Region 2) 2 v 3 Barry Hinde (Region 5)
6 Les Boddy (Region 7) 1 v 3 Julian Adams (Region 4)
7 Paul Cox (Region 7) 3 v 1 Phil Crompton (Region 2)
8 Tony Bowles (Region 7) 2 v 3 Tony Carr (Region 4)
9 Peter Maskery (Region 2) 2 v 3 Malcolm Marriott (Retrialists)
10 Mark Bradburn (Region 2) 3 v 2 Kevin Genner (Region 3)
11 Lyn Davies (Region 3) 0 v 3 Malcolm Brooks (Region 4)
12 Tommy Farrelly (Region 8) 2 v 3 George Bradbury (Region 3)
 

Round 6

Won 5

1 Keith Brewer (Region 6) 3 v 0 Barry Hall (Region 5)
 

Won 4 Lost 1

1 Garry Sherwood (Region 8) 2 v 3 Peter Golding (Region 7)
2 Alistair Bailie (Region 8) 3 v 2 Shane Robinson (Retrialists)
3 Brian Robinson (Region 8) 1 v 3 Paul White (Region 2)
4 Alfie Powley (Region 1) 1 v 3 Steve Crane (Region 2)
5 Stephen Quinnell (Region 3) 3 v 0 Phil Williams (Retrialists)
 

Won 3 Lost 2

1 Kenny Riddell (Region 5) 3 v 1 Herbie Roland (Region 3)
2 Andy Redsull (Region 7) 1 v 3 Steve Smith (Region 3)
3 Jerry Brown (Region 8) 0 v 3 Martin Randall (Region 8)
4 Paul Ward (Region 3) 1 v 3 Mark Bradburn (Region 2)
5 Steve Adams (Region 4) 3 v 0 George Bradbury (Region 3)
6 Russell Blinco (Retrialists) 1 v 3 Stephen Brewis (Region 2)
7 Barry Hinde (Region 5) 3 v 2 Julian Adams (Region 4)
8 Paul Cox (Region 7) 3 v 1 Tom Barnaville (Region 5)
9 Malcolm Marriott (Retrialists) 2 v 3 Tony Carr (Region 4)
10 Malcolm Brooks (Region 4) 1 v 3 Michael Pine (Region 2)
 

Round 7

Won 5 Lost 1

1 Barry Hall (Region 5) 2 v 3 Paul White (Region 2)
2 Stephen Quinnell (Region 3) 1 v 3 Alistair Bailie (Region 8)
3 Steve Crane (Region 2) 2 v 3 Peter Golding (Region 7)
 

Won 4 Lost 2

15 players go into round robin stage, five groups of three
Player P W F A Pts
1 Garry Sherwood (Region 8) 2 0 1 6 0
2 Steve Smith (Region 3) 2 2 6 2 4
3 Stephen Brewis (Region 2) 2 1 4 3 2
Player P W F A Pts
1 Shane Robinson (Retrialists) 2 2 6 3 4
2 Kenny Riddell (Region 5) 2 1 4 4 2
3 Paul Cox (Region 7) 2 0 3 6 0
Player P W F A Pts
1 Brian Robinson (Region 8) 2 0 3 6 0
2 Mark Bradburn (Region 2) 2 1 4 5 2
3 Tony Carr (Region 4) 2 2 6 2 4
Player P W F A Pts
1 Alfie Powley (Region 1) 2 1 4 5 2
2 Martin Randall (Region 8) 2 1 5 4 2
3 Barry Hinde (Region 5) 2 1 4 4 2
Player P W F A Pts
1 Phil Williams (Retrialists) 2 1 3 5 2
2 Steve Adams (Region 4) 2 1 5 3 2
3 Michael Pine (Region 2) 2 1 5 5 2
 

Semi Final Play-Offs

Play-Off (Won 5 Lost 2 and Five Winners Round Robin)

1 Steve Smith (Region 3) 0 v 3 Shane Robinson (Retrialists)
2 Stephen Quinnell (Region 3) 1 v 3 Martin Randall (Region 8)
3 Steve Adams (Region 4) 3 v 2 Barry Hall (Region 5)
4 Tony Carr (Region 4) 0 v 3 Steve Crane (Region 2)
 

Final Play-Offs

Play-Off (Won 6 Lost 2 and Five Winners Round Robin)

1 Shane Robinson (Retrialists) 3 v 1 Martin Randall (Region 8)
2 Steve Adams (Region 4) 3 v 0 Steve Crane (Region 2)
 

Qualified

1 Keith Brewer (Region 6)
2 Paul White (Region 2)
3 Alistair Bailie (Region 8)
4 Peter Golding (Region 7)
5 Steve Adams (Region 4)
6 Shane Robinson (Retrialist)
 

 

RJF Events
Rays Cues and Cases
Pontins
Universities Pool Council
Advertise Here
Blackball Tables
EPA Pool Tour
Strachan Superfine Gold
Badger Sportswear
Clic Sargent
Racker Triangles
EPRA
WEPF
Euro 8 Ball